Dodano dnia: 2022-07-06

Dom w miejscowości Rąbież Gruduski, Rąbież Gruduski 19 (mazowieckie). Działka numer: 134

Rąbież Gruduski 19, 06-460, Rąbież Gruduski, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-25
Sygnatura:  KM 540/19
Obszar działki: 0,4059 ha
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 155 000 zł
Wadium: 15 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie

Marta Sobotka

Kancelaria Komornicza, Ściegiennego 10/81,  Ciechanów,   06-400 Ciechanów

tel. 023 6729883 / fax. 

Sygnatura: KM 540/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Ciechanowie Marta Sobotka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-08-2022 o godz. 08:30  w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie z siedzibą przy Mikołajczyk 5, 06-400 Ciechanów, pokój IX,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **********  położonej przy  Rąbież Gruduski 19,Rąbież Gruduski,  06-460 Grudusk , dla której  SĄD REJONOWY CIECHANÓW VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , CIECHANÓW,  06-400 CIECHANÓW prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1C/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny został wybudowany w 1972 r, (pow. zabudowy 85 m2, pow. użytkowa 75 m2). Jest to budynek parterowy, 1,5 kondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony. Budynek posiada instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o. (centralnego ogrzewania). Budynek gospodarczy wybudowany został w 1965 r. (pow. zabudowy 64 m2). Jest to budynek parterowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, od strony wschodniej jak i zachodniej działki. Nieruchomość jest ogrodzona. Nieruchomość podzielona jest na dwie części: od strony zachodniej działki wydzielone zostało siedlisko rolnicze, natomiast pozostała część działki jest niezagospodarowana.

Suma oszacowania wynosi 155 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 16 1240 5282 1111 0000 4889 6902.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mikołajczyk 5, Ciechanów, 06-400  Ciechanów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marta Sobotka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Radom, Szeroka 2/32 (mazowieckie)

Szeroka 2/32, 26-601, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 141 750 zł
Cena oszacowania: 189 000 zł

Dom w miejscowości Płock, Świerkowa 10 (mazowieckie). Działka numer: 915

Świerkowa 10, 09-402, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-01
e-licytacja
Cena wywołania: 390 600 zł
Cena oszacowania: 520 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Wołomin, Laskowa 4a/30 (mazowieckie)

Laskowa 4a/30, 05-200, Wołomin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-10-12
e-licytacja
Cena wywołania: 104 406 zł
Cena oszacowania: 139 208 zł