Dodano dnia: 2022-05-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Purda, Purda 131 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 101/4

Purda 131, 11-030, Purda, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-30
Sygnatura: KM 453/21
Obszar działki: 0,4474 ha
Cena wywołania: 302 250 zł
Cena oszacowania: 403 000 zł
Wadium: 40 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Karolina Trykacz-Wnuk

Kancelaria Komornicza, Wyzwolenia 16 lok. 2, Olsztyn, 10-106 Olsztyn

tel. 089 527 58 11 / fax. 089 527 58 11

Sygnatura: KM 453/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz-Wnuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, pokój 223, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Purda 131, 11-030 Purda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
* prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 101/4 o pow. 0,4474ha, położonej w obrębie ewid.23 Purda, powiat olsztyński; na nieruchomości budynek mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 97,40 m2.; * w chwili obecnej dla obszaru, na którym położona jest działka nr 101/4 w obrębie nr 23 Purda brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014r. działka nr 101/4 położona jest częściowo na terenach rolnych i częściowo na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej; * bezpośredni dojazd z dróg oznaczonych dz. nr 252, 101/11 i 101/1, które stanowią własność Gminy Purda.

Suma oszacowania wynosi 403 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 302 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 40160014621837245650000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać elaborat szacunkowy  w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Karolina Trykacz-Wnuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Narciarska 14/2 (warmińsko-mazurskie)

Narciarska 14/2, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 39 333 zł
Cena oszacowania: 59 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Piecki, Wolności 4C/11 (warmińsko-mazurskie)

Wolności 4C/11, 11-710, Piecki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 178 066 zł
Cena oszacowania: 267 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Ostróda, Jana III Sobieskiego 3C/15/G50 (warmińsko-mazurskie)

Jana III Sobieskiego 3C/15/G50, 14-100, Ostróda, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 413 850 zł
Cena oszacowania: 588 800 zł