Dodano dnia: 2022-03-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości PUCK, Miotka 31 (pomorskie)

Miotka 31, 84-100, PUCK, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura: KM 2610/19
Cena wywołania: 215 250 zł
Cena oszacowania: 287 000 zł
Wadium: 28 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza nr VII w Wejherowie, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 2610/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4 piętro I sala nr VI (144), 84-200 Wejherowo, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Miotka 31, 84-100 PUCK, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:

LINK DO OPERATU:

https://drive.google.com/file/d/1VmEDl0BHZBm36gibSB_IwIP-RJazcqll/view?usp=sharing . . . . Wyceniana nieruchomość położona jest w Pucku przy ulicy Miotka 31. Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmiejskiej części miasta Puck lecz poza obszarem ścisłego centrum. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną (własność gminy) – ulicą Miotka. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne. Niedaleko znajdują się też markety spożywcze. Lokalizacja na terenie Pucka jest dobra. W skład nieruchomości zabudowanej wchodzi działka gruntu obszaru 154 m2 zabudowana podpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej. Jest to szereg środkowy. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta i od frontu jest zagospodarowana pod wjazd do garażu i dojście do budynku, w części środkowej jest zabudowa a na tyłach jest zagospodarowana pod zieleń przydomową. Zgodnie z mapą zasadniczą nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Sieć gazowa jest w ulicy: Budynek wybudowany został na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 22.04.1998 r. (następnie decyzja została przeniesiona na obecnych właścicieli - 15.06.1999 r.). Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie decyzją z dnia 05.08.1999 r. Budynek zrealizowany został w technologii tzw. kanadyjskiej. Część piwniczna wylewana z betonu, parter i poddasze w konstrukcji drewnianej. Wypełnienie ścian konstrukcji stanowi wełna mineralna. Od zewnątrz ściany obłożone saidingiem. Saiding od frontu przybrudzony. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Okna pcv. Płytki na schodach wejściowych w większości odpadły. W budynku na parterze znajduje się salon, kuchnia, wc, korytarz z klatką schodową. Na poddaszu zlokalizowane są trzy pokoje, łazienka oraz korytarz. Na poziomie piwnicy znajduje się garaż, pomieszczenie gospodarcze i korytarz. Zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalskiego z dnia 25.02.2020 r. dokonano oszacowania nieruchomości położonej na podstawie dokumentacji technicznej. Przy oszacowaniu posiłkowano się oględzinami nieruchomości, które miały miejsce 07.03.2017 r. do sprawy KM 1829/16. W dacie oględzin 07.03.2017 r.: drzwi wewnętrzne były płycinowe i drewniane; w salonie podłoga wyłożona była panelami; ściany były malowane; w kuchni i wc podłogi były wyłożone terakotą; w kuchni ściany w części były obłożone płytkami glazury, a w pozostałym zakresie panelami boazeryjnymi; wc ściany obłożone były glazurą; w pokojach i korytarzu na poddaszu podłogi były wyłożone panelami, a ściany były malowane. Instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna; ogrzewanie elektryczne (piec w piwnicy). Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż w dacie wyznaczonych na 18.02.2020 r. terminie oględzin nieruchomość nie została udostępniona do oględzin wewnątrz - przyjęto stan techniczny i standard wykończenia oraz wyposażenia jako przeciętny. Parametry budynku: powierzchnia użytkowa: 98,40 m2 parter: 54,40 m2; poddasze: 44,00 m2; piwnica: 50,00 m2 Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Pucka zatwierdzonym Uchwałą RM Pucka nr XLVI/4/2010 z dnia 25.02.2010 r. - nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem A.49.M,U – teren śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Suma oszacowania wynosi 287 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy

Maciej Nogalski 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Pruszcz Gdański, Młodzieżowa 4/1 (pomorskie)

Młodzieżowa 4/1, 83-000, Pruszcz Gdański, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 416 133 zł
Cena oszacowania: 624 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Jerzego Świrskiego 15B/10 (pomorskie)

Jerzego Świrskiego 15B/10, 80-180, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 391 500 zł
Cena oszacowania: 522 000 zł

Grunt w miejscowości Podwilczyn, Podwilczyn (pomorskie). Działka numer: 171/2

Podwilczyn, 76-248, Podwilczyn, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-16
Cena wywołania: 20 636 zł
Cena oszacowania: 27 515 zł