Dodano dnia: 2022-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ptakowice, Ptakowice 22 (opolskie). Działka numer: 281

Ptakowice 22, 49-340, Ptakowice, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-12
Obszar działki: 0,0647 ha
Cena wywołania: 24 000 zł
Cena oszacowania: 32 000 zł
Wadium: 3 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/xxxxxxxx/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 49-340 Ptakowice, Ptakowice 22A, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/xxxxxxxx/1.
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,0647 ha. Zabudowę stanowi wzniesiony w 1910r. budynek mieszkalny w zabudowie bliżniaczej, ponadto na działce znajdują się ruiny budynku gospodarczego. Powierzchnia zabudowy budynku 85m2. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Nieruchomość od wielu lat jest nieużytkowana. Nieruchomość podlega ochronie konserwatorskiej, znajduje się w wykazie gminnej ewidencji zabytków.
Suma oszacowania wynosi 32 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    24 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 04-04-2022 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny  11:00 do godz. do godz. 11:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Asesor Komorniczy Komornik Sądowy

Monika Smolińska  Marcin Nowicki


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Raciszów, Raciszów 14 (opolskie). Działki numer: 58/1, 58/2, 29/3, 34/1

Raciszów 14, 49-315, Raciszów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-05
e-licytacja
Cena wywołania: 195 200 zł
Cena oszacowania: 292 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Leśniczówka, Leśniczówka 23/4 (opolskie)

Leśniczówka 23/4, 49-340, Leśniczówka, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 70 500 zł
Cena oszacowania: 94 000 zł

Dom w miejscowości Kępa, Luboszycka 22A (opolskie). Działka numer: 920/46

Luboszycka 22A, 46-022, Kępa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-13
e-licytacja
Cena wywołania: 735 825 zł
Cena oszacowania: 981 100 zł