Dodano dnia: 2022-06-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pszów, Armii Krajowej 132D (śląskie). Działka numer: 543/78

Armii Krajowej 132D, 44-370, Pszów, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-02
Sygnatura: Km 2487/16 i inne
Obszar działki: 0,2622 ha
Cena wywołania: 83 400 zł
Cena oszacowania: 111 200 zł
Wadium: 11 120 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

Marek Dyrbuś

Kancelaria Komornicza, Pawła Pośpiecha 2, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski

tel. 324555248 / fax. 324555248

Sygnatura: Km 2487/16 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Armii Krajowej 132D, 44-370 Pszów, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1W/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości ¼ w nieruchomości gruntowej - zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Pszów (województwo śląskie, powiat wodzisławski, gmina Pszów), przy ulicy Armii Krajowej 132D. Wyceniana nieruchomość to trzy sąsiadujące ze sobą działki gruntu o nr 790/78, 791/78 i 792/78, o łącznej powierzchni 2622 m2, powstałe w wyniku podziału działki 543/78 (nieujawnionego w księdze wieczystej) w roku 1997. Pierwotny teren jednej działki (jednego gospodarstwa rolnego) został podzielony na trzy. Dwie z nich 790/78 i 791/78 stanowią jedną gospodarczą całość zabudowaną domem mieszkalnym oznaczonym nr 132D i zabudową garażowo - gospodarczą. Budynki wzniesione w latach 50 XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej. Budynki o Łącznej powierzchni mieszkalnej 234,57 m2. Natomiast działka 792/78 największa obszarowo (1812m2) podzielona na dwie funkcjonalne części mniejszą północną (klasoużytek gleby „B” - 368m2) na której to znajduje się budynek garażowy przekształcony przez dłużnika (bez uregulowań formalnych) w funkcje mieszkalną. Właściciele nieruchomości w następstwie woli testamentowej ustalili we własnym zakresie sposób korzystania z nieruchomości, który polega na użytkowaniu w ramach udziału ¼ części obszaru zabudowanego działki 792/78 z prawem przechodu i przejazdu po działkach 790/78 i 791/78. Natomiast w ramach udziału ¾ części użytkowanie działek 790/78 i 791/78 oraz części niezabudowanej działki 792/78 z prawem swobodnego przejazdu i przechodu po zorganizowanej części działki 792/78 użytkowanej przez dłużnika. Działki posiadają dostęp do sieci uzbrojenia: energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej (odprowadzenie do osadnika).

Suma oszacowania wynosi 111 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Wodzisławiu Śląskim ul.Płk.Ks.W.Kubsza 27 23 1050 1403 1000 0023 3645 5106.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Dyrbuś

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Pszów, Armii Krajowej 132D (śląskie)

Armii Krajowej 132D, 44-370, Pszów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-03
Cena wywołania: 74 133 zł
Cena oszacowania: 111 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Pszów, Witolda 8/18 (śląskie)

Witolda 8/18, 44-370, Pszów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 80 250 zł
Cena oszacowania: 107 000 zł