Dodano dnia: 2022-02-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Przemyśl, ul. Tatarska 18 (podkarpackie). Działka numer: 1393

ul. Tatarska 18, 37-700, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-08
Sygnatura: Km 1317/21
Obszar działki: 0,0330 ha
Cena wywołania: 110 540 zł
Cena oszacowania: 147 386 zł
Wadium: 14 739 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Agnieszka Bandosz

Kancelaria Komornicza, Plac Na Bramie 12, Przemyśl, 37-700 Przemyśl

tel. 166751413 / fax. 166751413

Sygnatura: Km 1317/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:działkę nr 1393 obr. 207 o pow. 0,0330 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 18 o pow. użytkowej 88,57 m2. oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 20,29 m2

 

należącej do dłużnika: ********** **************

 

położonej: 37-700 Przemyśl ul. Tatarska

 

dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 147 386,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 539,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 738,60 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. O. w Przemyślu 35 1500 1634 1216 3004 7972 0000.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Bandosz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Przemyśl, Przemyśl (podkarpackie). Działki numer: 277, 278, 474, 478, 481

Przemyśl, 37-701, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 167 513 zł
Cena oszacowania: 465 290 zł