Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pruszków, ul. Ludwika 3 (mazowieckie). Działka numer: 24

ul. Ludwika 3, 05-800, Pruszków, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-03
Sygnatura:  KM 1083/17
Obszar działki: 192 m2
Cena wywołania: 423 000 zł
Cena oszacowania: 564 000 zł
Wadium: 56 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Dorota Kozanecka

Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 11, Pruszków,  05-800 Pruszków

tel. 227286888 / fax. 227286888

Sygnatura: KM 1083/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-06-2022 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój XI,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** ******* położonej przy Ludwika 3,Pruszków,  05-800 05- 800, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział KW (adres: ul. Kraszewskiego 22/05-800, Pruszków, 05-800 Pruszkówprowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Na działce ew. nr 24 o powierzchni 192 m(2) usytuowany jest budynek mieszkalny, jednorodzinny, w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 102,58 m(2). Na dzień 03.06.2022 r. wyznaczony jest również termin licytacji ułamkowej części nieruchomości nr KW WA1P/xxxxxxxx/3, która to nieruchomość zapewnia dostęp do w/w nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 564 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 423 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V O/WARSZAWA 13 1020 1055 0000 9702 0024 2180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800  Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dorota Kozanecka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Pruszków, Ludowa 22 (mazowieckie). Działka numer: 96

Ludowa 22, 05-800, Pruszków, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 69 000 zł
Cena oszacowania: 92 000 zł