Dodano dnia: 2022-06-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pruszcz, Korczaka 16 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 177

Korczaka 16, 86-120, Pruszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura: KM 922/19
Obszar działki: 0,0603 ha
Cena wywołania: 277 272 zł
Cena oszacowania: 369 697 zł
Wadium: 36 970 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą

Piotr Pawelczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 5, Świecie, 86-100 Świecie

tel. 523312665 / fax. 523312665

Sygnatura: KM 922/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy ul. Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej  ul. Korczaka 16, 86-120 Pruszcz, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 177 obręb ewidencyjny: 041408_2.0018 Pruszcz o powierzchni 0,0603 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 136,61 m2. Budynek murowany, w zabudowie bliźniaczej, całkowicie podpiwniczony,piętrowy, kryty papą, wybudowany w latach 2008 -2009 r. W 2008 roku wybudowany był budynek główny, oznaczony w kartotece budynków numerem 1456, a w 2009 został dobudowany do niego budynek oznaczony w kartotece budynków numerem 1515 i obecnie razem tworzą całość jako budynek mieszkalny 1-rodzinny. W budynku od zaplecza znajduje się zagłębiony garaż. Budynek ogrzewany z własnej kotłowni piecem na węgiel z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej z pustaków, fundamenty wylewane na mokro, ściany fundamentów z bloczków betonowych. Dach - stropodach, kryty papą, ściany zewnętrze z gazobetonu, ocieplone styropianem. Brak elewacji, ściany wewnętrzne murowane, stropodach niewentylowany. Sufity cementowo-wapienne, wykończone gładzią. Podłogi na parterze wyłożone płytkami ceramicznymi, na piętrze panele podłogowe. Schody wejściowe do budynku i zewnętrzne do piwnicy betonowe, na piętro drewniane z balustradą. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, drzwi wejściowe z PCV, antywłamaniowe, brama do garażu PCV uchylna. Rynny i rury spustowe z PCV. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz przyjętego uchwałą nr LVIII/377/10 Rady Gminy Pruszcz z dnia 13 września 2010, działka położna jest w strefie „I” osadniczo-rolnej w obszarze funkcjonalnym „A-I” osadniczo –rolnym. Dla w/w działki została wydana decyzja nr 134/2006 o warunkach zabudowy z dnia 13-10-20006 dla zamierzenia pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na działce 117, położonej przy ul. Korczaka w miejscowości Pruszcz, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi związanymi z funkcja obiektu, w granicach określonych na załączniku mapowym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - droga gminna nr 031167 C, stanowiąca ul. Korczaka.

Suma oszacowania wynosi 369 697,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 277 272,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 969,70 zł. najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Piotr Pawelczyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Pruszcz, Korczaka 16 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 177

Korczaka 16, 86-120, Pruszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 277 272 zł
Cena oszacowania: 369 697 zł