Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Prudnik, ul. Krzywa 4 (opolskie). Działka numer: 818/133

ul. Krzywa 4, 48-200, Prudnik, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-05
Sygnatura:  Km 385/18
Obszar działki: 0,0390 ha
Cena wywołania: 64 500 zł
Cena oszacowania: 86 000 zł
Wadium: 8 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Prudniku

Piotr Pełka

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 12, Prudnik,  48-200 Prudnik

tel. 77 4365655 / fax. 

Sygnatura: Km 385/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Piotr Pełka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku z siedzibą przy Kościuszki 5, 48-200 Prudnik, pokój 81,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** ********* położonej przy Krzywa 11, 48-200 Prudnik, dla której Sąd Rejonowy w Prudnik Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Kościuszki 5, Prudnik, 48-200 Prudnik)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1P/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS W PRUDNIKU 26 8905 0000 2000 0000 5047 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 5, Prudnik, 48-200  Prudnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Pełka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Namysłów, 3 Maja 14/7 (opolskie)

3 Maja 14/7, 46-100, Namysłów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 61 333 zł
Cena oszacowania: 92 000 zł

Grunt w miejscowości Barzyna, Barzyna (opolskie). Działka numer: 36

Barzyna, 46-166, Barzyna, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-30
e-licytacja
Cena wywołania: 12 939 zł
Cena oszacowania: 17 253 zł

Nieruchomość w miejscowości Pogorzela, Pogorzela 71 (opolskie)

Pogorzela 71, 49-332, Pogorzela, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 197 250 zł
Cena oszacowania: 263 000 zł