Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Proszków, Proszków (dolnośląskie). Działka numer: 207/2

Proszków 19a, 55-300, Proszków, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-10
Obszar działki: 0,0916 ha
Cena wywołania: 279 900 zł
Cena oszacowania: 373 200 zł
Wadium: 37 321 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                       OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  10-05-2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w granicach działki nr 207/2 AM-1 o powierzchni 0,0916 ha, w obrębie Proszków, gmina Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/xxxxxxxx/8. Budynek to obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Pozostały, niezabudowany teren jest nieutwardzony, w większości porośnięty trawą. Działka posiada częściowe ogrodzenie wykonane z siatki stalowej rozpiętej na słupkach stalowych. Ogrodzenie jest silnie zużyte technicznie. Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Proszków (Uchwała Nr XXXVII/314/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2009 roku). W dokumencie tym, działka nr 207/2 AM-1 oznaczona jest jako: 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinn.
Nieruchomość stanowi własność dłużników Romana Sztecha i Agnieszki Sztech na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Suma oszacowania wynosi 373.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279.900,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37.320,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się  moment wpływu środków na  konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 27-04-2022r. o godz. 09:30.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Borowice, Świętego Jana z Dukli (dolnośląskie). Działka numer: 3/1

Świętego Jana z Dukli, 58-564, Borowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 101 400 zł
Cena oszacowania: 135 200 zł

Dom w miejscowości Radwanice, Szeroka 42a (dolnośląskie). Działka numer: 517/3

Szeroka 42a, 55-010, Radwanice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 292 500 zł
Cena oszacowania: 390 000 zł

Dom w miejscowości Kucharzowice, Kucharzowice 44 (dolnośląskie). Działki numer: 193/2, 193/3

Kucharzowice 44, 57-120, Kucharzowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 397 800 zł
Cena oszacowania: 596 700 zł