Dodano dnia: 2022-05-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Poznań, Winogrady 61 (wielkopolskie). Działka numer: 168/2

Winogrady 61, 61-659, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-25
Sygnatura: GKM 13/20
Obszar działki: 0,0520 ha
Cena wywołania: 27 063 zł
Cena oszacowania: 36 085 zł
Wadium: 3 609 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Michał Czarnecki

Kancelaria Komornicza, Krakowska 1, Poznań, 61-889 Poznań

tel. 61 852 46 90 / fax. 61 852 46 90

Sygnatura: GKM 13/20


                                                                                      

                                                                                OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 
                                                                      UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI - KW PO1P/xxxxxxxx/9


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Michał Czarnecki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.05.2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Młyńska 1a, w sali nr 148, odbędzie się pierwsza licytacja przysługującego dłużniko **** ******** położonym w Poznaniu, ul. Pszczelna 2, naroż. ul. Winogrady 61, numer działki 168/2, o powierzchni: 0,0520 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania udziału w ww. nieruchomości wynosi 36.085,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27.063,75 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzający przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.608,50 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrala 89 1600 1462 1899 6775 8000 0002, albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić w taki sposób by rachunek bankowy Komornika został uznany najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz 15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńska 1a Wydział II Cywilny akta postępowania egzekucyjnego wraz z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości i operatem szacunkowym. Termin dokonania oględzin nieruchomości należy uzgodnić z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy
 Michał   Czarnecki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Milczańska 18 A/4 (wielkopolskie)

Milczańska 18 A/4, 61-131, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 287 596 zł
Cena oszacowania: 383 462 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Ziemowita 66/4 (wielkopolskie)

Ziemowita 66/4, 61-063, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 585 440 zł
Cena oszacowania: 878 160 zł

Nieruchomość w miejscowości Poznań, Witaszka 37 (wielkopolskie)

Witaszka 37, 61-407, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 348 322 zł
Cena oszacowania: 464 430 zł