Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Poznań, Tatrzańska 14 (wielkopolskie). Działki numer: 21/2, 21/3, 21/4

Tatrzańska 14, 60-413, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura:  KM 1887/18
Obszar działki: 1123,00 m2
Cena wywołania: 733 125 zł
Cena oszacowania: 977 500 zł
Wadium: 97 750 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Michał Rojewski

Kancelaria Komornicza, ul. Limanowskiego 29/3,  Poznań,   60-744 Poznań

tel. (061) 863 07 93 / fax. 

Sygnatura: KM 1887/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-07-2022 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 27A,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest **** *****  położonego przy  Tatrzańska 14, 60-413 Poznań , dla którego  Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Młyńska 1a, Poznań, 61-729 Poznań)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
działki o numerach 21/2, 21/3, 21/4 o łącznej powierzchni 1123,00 m2, położone w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 14, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/xxxxxxxx/8, stanowiącej własność Roberta Tądrowskiego. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 346,91 m2. Więcej informacji na stronie internetowej: ////www.komornik-rojewski.pl////

Suma oszacowania wynosi 977 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 733 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 97 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS S.A 17 1600 1462 1828 5853 4000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kamiennogórska 26, Poznań, 60-179  Poznań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Rojewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Poznań, Żegrze (wielkopolskie). Działka numer: 10/33

Żegrze, 61-251, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 23 866 zł
Cena oszacowania: 35 800 zł

Dom w miejscowości Poznań, Goleszowska 24 (wielkopolskie). Działka numer: 154

Goleszowska 24, 61-435, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 218 325 zł
Cena oszacowania: 291 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Milczańska 18 A/4 (wielkopolskie)

Milczańska 18 A/4, 61-131, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 287 596 zł
Cena oszacowania: 383 462 zł