Dodano dnia: 2022-11-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Poznań, Maków Polnych 12 (wielkopolskie). Działki numer: 14/79, 14/77, 14/84

Maków Polnych 12, 61-606, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: Km 904/21
Obszar działki: 2 438,00 m2
Cena wywołania: 1 313 333 zł
Cena oszacowania: 1 970 000 zł
Wadium: 197 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Ewa Glabus

Kancelaria Komornicza, ul. Młyńska 3/7,  Poznań,   61-729 Poznań

tel. 61 855 - 45 -09 / fax. 61 855 45 24

Sygnatura: Km 904/21

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-11-2022 o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 604,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  ul. Maków Polnych 12, 12, 12a, 60-001 Poznań , dla której  Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Młyńska 1a, Poznań, 61-729 Poznań)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Na wyżej wskazaną nieruchomość składają się 3 działki o numerach ewidencyjnych 14/77, 14/79, 14/84 o łącznej powierzchni 2 438,00 m2, z których działki gruntu 14/77 zabudowana jest budnkiem mieszkalnym z garażem wkomponowanym w bryłę budynku, zaś działka 14/79 położona w zasięgu ul. Maków Polnych spełnia warunki samodzielnej działki budowlanej, obecnie zagospodarowanej na przydomowy ogród. Budynek mieszklany zrealizowany pod koniec lat 90 - tych, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem mieszkalnym, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Kompozycja architektoniczna budynku nietypowa - tzw. "dworkowa".

Suma oszacowania wynosi 1 970 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 313 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 197 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O/POZNAŃ 25 1020 4027 0000 1702 0290 3623.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Młyńska 1a/-, Poznań, 61-729  Poznań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Ewa Glabus

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Poznań, Winogrady 61 (wielkopolskie). Działka numer: 168/2

Winogrady 61, 61-659, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 24 056 zł
Cena oszacowania: 36 085 zł

Grunt w miejscowości Poznań, Stanisława Zwierzchowskiego (wielkopolskie). Działka numer: 10/31

Stanisława Zwierzchowskiego, 61-248, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 37 200 zł
Cena oszacowania: 558 000 zł

Dom w miejscowości Poznań, Błażeja 16A (wielkopolskie). Działka numer: 6/103

Błażeja 16A, 61-608, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 203 066 zł
Cena oszacowania: 304 600 zł