Dodano dnia: 2022-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Poznań, Junikowska 11a (wielkopolskie). Działki numer: 45/2, 45/1

ul. Junikowska 11a, 60-164, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura:  KM 128/19
Obszar działki: 0,1755 ha
Cena wywołania: 533 588 zł
Cena oszacowania: 711 450 zł
Wadium: 71 145 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Michał Rojewski

Kancelaria Komornicza, ul. Limanowskiego 29, Poznań,  60-744 Poznań

tel. (061) 863 07 93 / fax. 

Sygnatura: KM 128/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2022 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 1.07,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ******* ******* położonej przy Junikowska 11 i 11A, 60-163 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Młyńska 1a, Poznań, 61-729 Poznań)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
udział wynoszący 1/2 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek o nr 45/1 (o powierzchni 0,0724 ha) i 45/2 (o powierzchni 0,1031 ha), dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr PO1P/xxxxxxxx/7. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej bez kotłowni 57,51 m2 (działka nr 45/1), budynkiem mieszkalnym gospodarczo-garażowym o powierzchni użytkowej 23,34 m2, (działka nr 45/1) oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 176,68 m2(działka nr 45/2).

Suma oszacowania wynosi 711 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 533 587,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 145,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS S.A 17 1600 1462 1828 5853 4000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kamiennogórska 26, Poznań, 60-179  Poznań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Rojewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Limanowskiego 23A/19 (wielkopolskie)

Limanowskiego 23A/19, 60-744, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 297 600 zł
Cena oszacowania: 396 800 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Poznań, Milczańska 22/miejsce nr 17/18 (wielkopolskie)

Milczańska 22/miejsce nr 17/18, 61-131, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 22 650 zł
Cena oszacowania: 30 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, os. Jana III Sobieskiego 34/5 (wielkopolskie)

os. Jana III Sobieskiego 34/5, 60-688, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 139 533 zł
Cena oszacowania: 209 300 zł