Dodano dnia: 2022-06-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Poznań, Bogusławskiego 26A (wielkopolskie). Działka numer: 153

Bogusławskiego 26A, 60-214, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-18
Sygnatura:  KMP 1/20
Obszar działki: 0,0393 ha
Cena wywołania: 21 300 zł
Cena oszacowania: 28 400 zł
Wadium: 2 840 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Rafał Urbaniak

Kancelaria Komornicza, Reymonta 15,  Poznań,   60-791 Poznań

tel. 61 661 10 10 / fax. 

Sygnatura: KMP 1/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Rafał Urbaniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-07-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60 -179 Poznań, pokój sala 27a,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ***********   położonej przy  Bogusławskiego 26A, 60-214 Poznań , dla której  Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu   (adres: ul. Młyńska 1a, Poznań,  61-729 Poznań prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział dłużnika **** ******** położona jest w miejscowości Poznań, przy ul. Bogusławskiego w budynku nr  26A i opisana jest jako numer działki 153, obszar nieruchomości : 0,0393 HA.

Suma oszacowania wynosi 28 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S. A. Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 70 1600 1462 1828 6570 2000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kamiennogórska 26, Poznań, 60 -179   Poznań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Rafał Urbaniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Poznań, Winogrady 61 (wielkopolskie). Działka numer: 168/2

Winogrady 61, 61-659, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 24 056 zł
Cena oszacowania: 36 085 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Juliusza Kossaka 10/5 (wielkopolskie)

Juliusza Kossaka 10/5, 60-761, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 325 733 zł
Cena oszacowania: 488 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Kosmonautów 7/47 (wielkopolskie)

Kosmonautów 7/47, 61-624, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 247 800 zł
Cena oszacowania: 330 400 zł