Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Postołów, Postołów 25a (podkarpackie). Działka numer: 225/1

Postołów 25a, 38-600, Postołów, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-24
Sygnatura:  KM 147/20
Obszar działki: 0,49 ha
Cena wywołania: 32 625 zł
Cena oszacowania: 43 500 zł
Wadium: 4 350 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesku

Tomasz Klucznik

Kancelaria Komornicza, Plac Konstytucji 3 Maja 16,  Lesko,   38-600 Lesko

tel. 13 469 60 94  / fax. 13 469 60 94

Sygnatura: KM 147/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Lesku Tomasz Klucznik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-06-2022 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą przy Plac Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko, pokój 10,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **********  położonej przy  Postołów 25a,Postołów,  38-600 Lesko , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku  (adres: ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 9, Lesko,  38-600 Lesko prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1E/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Udział 1/2 części działki nr 225/1 o pow. 0,49 ha położonej w miejscowości Postołów 25a, obręb 0012 gm. Lesko, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, zaadaptowanym z budynku letniskowego, dwukodygnacyjnym z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 29,00 m.kw. posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 43 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Sanoku 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Konstytucji 3 Maja 9, Lesko, 38-600  Lesko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Klucznik

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Postołów, Postołów 28 (podkarpackie). Działki numer: 97/4, 96/1

Postołów 28, 38-600, Postołów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 284 331 zł
Cena oszacowania: 379 108 zł