Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Poniatów, Lipowa 29 (łódzkie). Działka numer: 128/5

Lipowa 29, 97-330, Poniatów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-21
Sygnatura: Km 194/19
Obszar działki: 0,0999 ha
Cena wywołania: 572 175 zł
Cena oszacowania: 762 900 zł
Wadium: 76 290 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Agnieszka Różycka

Kancelaria Komornicza, Al. 3 Maja 4, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 6497483 / fax.

Sygnatura: Km 194/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2022 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój XIX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Lipowa 29,Poniatów, 97-330 Sulejów, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
działka ozn. nr 128/5 o powierzchni 0,0999 ha (obręb nr 17). Na nieruchomości znajduje się murowany budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 249,80 m2. W bryle budynku znajduje się garaż o powierzchni użytkowej 28,50 m2. Taras budynku o pow. 28,00 m2, zadaszony z murowanym kominkiem. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć wodociągową, elektryczną oraz kanalizacyjną do szamba. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Część frontowa nieruchomości posiada utwardzony, z betonowej kostki brukowej podjazd i ścieżki. Nieruchomość ta jest położona na terenie nie posiadającym aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulejów. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulejów, przedmiotowy teren przewidziany jest jako teren budownictwa mieszkaniowego,

Suma oszacowania wynosi 762 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 572 175,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 290,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 92 1020 3916 0000 0902 0078 6749.. Rękojmię nalezy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Różycka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warta, Sieradzka 7/21 (łódzkie)

Sieradzka 7/21, 98-290, Warta, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 55 950 zł
Cena oszacowania: 74 600 zł

Grunt w miejscowości Nowe Szwejki, Nowe Szwejki (łódzkie). Działka numer: 198

Nowe Szwejki, 96-206, Nowe Szwejki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 313 050 zł
Cena oszacowania: 417 400 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Łódź, Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 16F/G8 (łódzkie)

Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 16F/G8, 90-365, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-03-14
Cena wywołania: 15 750 zł
Cena oszacowania: 21 000 zł