Dodano dnia: 2022-03-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Połomia, ul. Szkolna 46 (śląskie). Działka numer: 1604/282

ul. Szkolna 46, 44-325, Połomia, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura: KM 1481/18
Obszar działki: 0,1087 ha
Cena wywołania: 252 833 zł
Cena oszacowania: 379 250 zł
Wadium: 37 925 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

Łukasz Twaróg

Kancelaria Komornicza nr V w Wodzisławiu Śląskim,

ul. 26 Marca 5, Wodzisław Śląski 44-300

tel. (32) 440 88 81, www.komornik-wodzislaw.com

 

Sygnatura: KM 1481/18


OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2022 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój /sala 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Szkolna 46,Połomia, 44-325 Mszana, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1W/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 1604/282 o powierzchni 0,1087 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwurodzinnym, jednopiętrowym o łącznej powierzchni użytkowej 236,60m2. Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne i jest w przeciętnym stanie technicznym (dwa pokoje na parterze po remoncie przeprowadzonym w 2017 roku). Budynek ogrzewany piecem na paliwo stałe (węgiel), użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Na działce znajduje się także budynek garażowo-gospodarczy.

 

Suma oszacowania wynosi 379 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 252 833,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 925,00 zł. Rękojmię należy uiścić w gotówce w kancelarii komornika która jest czynna w: pon. od 8.00 do 17.00, wt. - czw. od 8.00 do 16.00. i pt. od 8.00 do 15.00, na konto urzędowe komornika w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie nr 10 8436 0003 0101 0438 6999 0002 albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika (akta postępowania egzekucyjnego zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na tydzień przed terminem licytacji).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy Łukasz Twaróg

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Połomia, Folwark 25 (śląskie). Działki numer: 795/5, 797/5

Folwark 25, 44-323, Połomia, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 185 625 zł
Cena oszacowania: 247 500 zł