Dodano dnia: 2022-03-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Połęcko, Połęcko 46 (lubuskie). Działka numer: 191

Połęcko 46, 69-220, Połęcko, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-24
Sygnatura:  Km 149/18
Obszar działki: 0,4900 ha
Cena wywołania: 118 875 zł
Cena oszacowania: 158 500 zł
Wadium: 15 850 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie

Marcin Małuszek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9, Sulęcin,  69-200 Sulęcin

tel. 957559090 / fax. 957559090

Sygnatura: Km 149/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie z siedzibą przy Kościuszki 30, 69-200 , pokój 13,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ********  położonej przy  ,Połęcko,  69-200 Ośno Lubuskie , dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Sulęcin, 69-200 Sulęcin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2022r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: **** ******** położonej: 69-220 Ośno Lubuskie, Połęcko 46/1, obręb 0009 Połęcko, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: GW1U/xxxxxxxx/5] Suma oszacowania wynosi 158 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 850,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w miejscowości Połęcko nr 46/1, w obrębie 0009–Połęcko, gmina Ośno Lubuskie, powiat słubicki, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 191 i powierzchni 0,49 ha ( 4900 m2) - oznaczenie użytku symbolem Br-PsIV, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej grunty rolne zabudowane oraz PsIV, oznaczającym pastwiska trwałe klasy bonitacyjnej czwartej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, parterowym z użytkowym poddaszem, częściowo również podpiwniczonym o powierzchni użytkowej wynoszącej 129,10 m2. Na szacowanej działce usytuowany jest również murowany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy wynoszącej 141 m2. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 158 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 30, 69-200  Sulęcin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Małuszek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wschowa, Kazimierza Wielkiego 1/18 (lubuskie)

Kazimierza Wielkiego 1/18, 67-400, Wschowa, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 53 084 zł
Cena oszacowania: 70 779 zł

Nieruchomość w miejscowości Jasień, Obrońców 9 (lubuskie)

Obrońców 9, 68-320, Jasień, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-09
Cena wywołania: 201 000 zł
Cena oszacowania: 268 000 zł

Dom w miejscowości Sława, Fryderyka Chopina 9 (lubuskie). Działki numer: 420, 158, 541/1, 541/2

Fryderyka Chopina 9, 67-410, Sława, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 431 780 zł
Cena oszacowania: 575 707 zł