Dodano dnia: 2022-06-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Polanów, Partyzancka 30A (zachodniopomorskie). Działka numer: 56/1

Partyzancka 30A, 76-010, Polanów, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-23
Sygnatura:  Km 4345/19
Obszar działki: 0,0645 ha
Cena wywołania: 16 875 zł
Cena oszacowania: 22 500 zł
Wadium: 2 250 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Karol Cygert

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 7-9/104,  Koszalin,   75-028 Koszalin

tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91

Sygnatura: Km 4345/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-09-2022 o godz. 10:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie VIII Wydzial Cywilny, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin, pokój 11,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************  położonej przy  ul. Partyzancka 30A, 76-010 Polanów , dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest 1/2 niewydzielonej części nieruchomości - działki nr 56/1 o powierzchni 0,0645 ha na której znajduje się lokal mieszkalny położony na drugiej kondygnacji dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego

Suma oszacowania wynosi 22 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 2030 0045 1110 0000 0403 0840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950  Koszalin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karol Cygert

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kołobrzeg, Chodkiewicza 26A/29 (zachodniopomorskie)

Chodkiewicza 26A/29, 78-100, Kołobrzeg, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-17
Cena wywołania: 105 196 zł
Cena oszacowania: 157 794 zł

Mieszkanie w miejscowości Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 67/4 (zachodniopomorskie)

Stara Dąbrowa 67/4, 73-112, Stara Dąbrowa, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 49 875 zł
Cena oszacowania: 66 500 zł

Dom w miejscowości Maszewo, Brzozowa 11/1 (zachodniopomorskie). Działka numer: 263/2

Brzozowa 11/1, 72-130, Maszewo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 220 125 zł
Cena oszacowania: 293 500 zł