Dodano dnia: 2022-02-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Polanka Wielka, Stawowa 82 (małopolskie). Działka numer: 2181/10

ul. Stawowa 82, 32-607, Polanka Wielka, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-23
Sygnatura: Km 2466/20
Obszar działki: 0,1114 ha
Cena wywołania: 266 563 zł
Cena oszacowania: 462 060 zł
Wadium: 46 206 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Dariusz Szydłowski - Kancelaria Komornicza V w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul.  Wł. Jagiełły 32
tel/FAX: (+48) 33 848 50 64  tel/SMS: (+48) 538 357 670  
email: oswiecim.szydlowski@komornik.pl
www.oswiecim.komornik.pl 
Konto: ING B.Śl. S.A. nr: 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043 
Sygn. akt V Km 2466/20
Oświęcim dnia 08.02.2022  r.


*3022020800219*


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiuz/s kancelarii w  Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi ******* ********, ****** ****** przystąpi w dniu 23.03.2022r. o godz. 11:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 14 w sali nr 205 do


nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą nr KR1E/xxxxxxxx/8, złożona z działki nr 2181/10 o pow. 0,1114 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Stawowej 82 oraz budynkami gospodarczymi. Nieruchomość położona w miejscowości Polanka Wielka 32-607, gmina Polanka Wielka, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. Budynek mieszkalny - pow. netto [m2]: 317,24; pow. użytkowa [m2]: 260,68.


Nieruchomość oszacowana została na kwotę 462 060,00 zł. 
Służebności osobiste, które oszacowane zostały na kwotę: 106 643,00 zł oraz gruntowe ujawnione w księdze wieczystej nie wygasają, a pozostają w mocy.


Cena oszacowania z uwzględnieniem obciążenia służebnościami osobistymi: 355 417,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 266 562,75 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 35 541,70 zł


Opisaną rękojmię należy złożyć Komornikowi w jeden z następujących sposobów: 


– gotówką w Kancelarii Komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
– przelewem na rachunek bankowy Komornika Dariusza Szydłowskiego w: 
ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043
(uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację)
Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.licytacje.komornik.pl, @ Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zdjęcia przedmiotowej nieruchomości znajduja się na stronie internetowej kancelarii: www.oswiecim-komornik.pl. Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. 33 848 50 64  /  tel. kom. 538 357 670.K O M O R N I K 
Dariusz Szydłowski
Pouczenie: 
Na podstawie przepisów Ustawy z dn. 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, nabycie nieruchomości we wskazanym trybie może skutkować obowiązkiem prawnopodatkowym PCC. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów – jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt. 3 Ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy, obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym oraz powstaje on z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu, tj. Postanowienia Sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt. 3).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Golkowice, Golkowice (małopolskie). Działki numer: 1009, 987

Golkowice, 32-020, Golkowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-08
e-licytacja
Cena wywołania: 34 875 zł
Cena oszacowania: 92 600 zł

Dom w miejscowości Kokotów, Kokotów 255a (małopolskie). Działka numer: 356/3

Kokotów 255a, 32-002, Kokotów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 453 305 zł
Cena oszacowania: 604 407 zł

Grunt w miejscowości Siepraw, Górska 25 (małopolskie). Działki numer: 246/2, 246/3, 246/6

Górska 25, 32-447, Siepraw, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 91 500 zł
Cena oszacowania: 782 000 zł