Dodano dnia: 2022-04-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pogodna, Pogodna (pomorskie). Działki numer: 1712/1, 1712/2

Pogodna, 84-360, Łeba, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-06-01
Obszar działki: 0,3587 ha
Cena wywołania: 701 250 zł
Cena oszacowania: 935 000 zł
Wadium: 93 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lęborku
Michał Mertsch
Kancelaria Komornicza nr I w Lęborku
84-300 Lębork ul. Węgrzynowicza 1A
tel. 59 8622305, fax-59 8622044  e-mail: lebork2@komornik.pl

 KM 566/21, KM 439/22
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (SL1L/xxxxxxxx/4)



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Michał Mertsch na podstawie art. 1013(6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-06-2022r. o godz.12:30w  kancelarii komornika w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 1A   odbędzie się pierwsza licytacjanależącej  do dłużnika **** ******** położonej w mieście Łeba(gmina miejska), powiecie lęborskim, województwie pomorskim, w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Łeba,  dla której Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/xxxxxxxx/4, położonej przy ulicach Kwiatkowskiego oraz Pogodnej, obejmującej działki gruntuo numerze ewidencyjnym 1712/1o powierzchni 973 m2 (0,0973 ha) oraz 1712/2o powierzchni 2.614 m2 (0,2614 ha); powierzchnia łączna to 3.587 m2(0,3587 ha). Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie bliźniczej, w stanie surowym otwartym; prawo własności tych budynków podlega sprzedaży wraz z prawem użytkowania wieczystego (prawa związane).

Suma oszacowania wynosi 935.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  701.250,00zł Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości  93.500,00zł na rachunek komornika:
Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu  70 19401076 3207 8288 0000 0000
(tyuł przelewu:    Km 566/21 rękojmia)
w taki sposób, aby wpłynęła na rachunek najpóźniej dzień przed licytacją. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałe zwraca się niezwłocznie. Termin zapłaty ceny: 1/5 ceny w ciągu godziny od ukończenia licytacji - całość minus rękojmia w dniu następnym; wpłaty mają być dokonane     - NA RACHUNEK LUB GOTÓWKĄ W BANKU (we wskazanych terminach środki mają na konto komornika wpłynąć, zatem ewentualny przelew 1/5 ceny musi być zrealizowany przed upływem godziny).  Nabywca, który nie dopełnił powyższych warunków, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają (art. 8671 kpc). Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo dłużnika, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem oragnu państwowego (o ile takowego nie posiadają) oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Nieruchomość nie jest ogrodzona i można ją bez przeszków oglądać aż do dnia licytacji. W każdy poniedziałek roboczy, od 10.00 do 16.30, można w kancelarii komorniczej (Lębork, ul. Węgrzynowicza 1A) przeglądać operat szacunkowy wyceny nieruchomości oraz protokół opisu i oszacowania (w inne dni po uzgodnieniu). Dokumenty te mogą być przesłane w formie elektronicznej każdemu, kto prześle taki wniosek na adres e-mail kancelarii. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

                       

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wejherowo, Kochanowskiego 2/38 (pomorskie)

Kochanowskiego 2/38, 84-200, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 73 312 zł
Cena oszacowania: 97 750 zł

Mieszkanie w miejscowości Łęczyce, Łąkowa 2/1 (pomorskie)

Łąkowa 2/1, 84-218, Łęczyce, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 155 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wejherowo, Kochanowskiego 2/38 (pomorskie)

Kochanowskiego 2/38, 84-200, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 73 312 zł
Cena oszacowania: 97 750 zł