Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Podlesie, Podlesie (lubelskie). Działki numer: 712, 714, 946, 416, 445/1, 415/2

Podlesie, 23-200, Podlesie, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-03
Sygnatura:  Km 1876/18
Obszar działki: 1,8677ha
Cena wywołania: 105 375 zł
Cena oszacowania: 140 500 zł
Wadium: 14 050 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku

Rafał Wołoszyn

Kancelaria Komornicza, Lubelska 51,  Kraśnik,   23-200 Kraśnik

tel. 81 8252627 / fax. 81 8252627

Sygnatura: Km 1876/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kraśniku Rafał Wołoszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-08-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik, pokój IV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****** ****** położonej przy  ,Podlesie,  23-200 Kraśnik , dla której  Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Lubelska 81, Kraśnik, 23-200 Kraśnik)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość skałada się z działek o nr ewid. 712, 714, 946, 416, 445/1, 415/2 położona jest w miejscowości Podlesie w gminie Kraśnik, łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 1,8677ha. Nieruchomość zabudowana jest domem jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi na działce o nr ewid. 415/2, pozostałe działki to działki rolne i leśne.

Suma oszacowania wynosi 140 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Oddział I w Lublinie 48 1020 3147 0000 8902 0074 7006.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lubelska 81, Kraśnik, 23-200  Kraśnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Rafał Wołoszyn

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wólka Ciechomska, Wólka Ciechomska (lubelskie). Działki numer: 216/1, 42

Wólka Ciechomska, 21-426, Wólka Ciechomska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 180 430 zł
Cena oszacowania: 240 574 zł

Nieruchomość w miejscowości Kosarzew Dolny, Kosarzew Dolny 10 (lubelskie)

Kosarzew Dolny 10, 23-110, Kosarzew Dolny, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 15 000 zł
Cena oszacowania: 20 000 zł

Grunt w miejscowości Tarnawa-Kolonia, Tarnawa-Kolonia (lubelskie). Działka numer: 238

Tarnawa-Kolonia, 23-465, Tarnawa-Kolonia, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 8 550 zł
Cena oszacowania: 11 400 zł