Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Podgóry, Podgóry 22 (pomorskie). Działki numer: 123, 124

Podgóry 22, 77-230, Podgóry, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-11
Sygnatura:  GKm 111/20
Obszar działki: 0,6500 ha
Cena wywołania: 118 575 zł
Cena oszacowania: 158 099 zł
Wadium: 15 810 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Miastku

Ireneusz Kowalski

Kancelaria Komornicza, Kaszubska 21,  Miastko,   77-200 Miastko

tel. 598575791 / fax. 598224388

Sygnatura: GKm 111/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Miastku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-07-2022 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Miastku z siedzibą przy A.Krajowej 30, 77-200 Miastko,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *******  położonej przy  22,Podgóry,  77-230 Kępice , dla której  Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Ul. A. Krajowej 30, Miastko, 77-200 Miastko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1M/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 158 099,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/MIASTKO 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. A.Krajowej 30, Miastko, 77-200  Miastko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Ireneusz Kowalski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Staniszewo, Na Kępę (pomorskie). Działki numer: 58/2, 60/2

Na Kępę, 83-328, Staniszewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 10 500 zł
Cena oszacowania: 14 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kulice, Nowa 5/4b (pomorskie)

Nowa 5/4b, 83-130, Kulice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 174 375 zł
Cena oszacowania: 232 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Słupsk, Jana Kasprowicza 1/2 (pomorskie)

Jana Kasprowicza 1/2, 76-200, Słupsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 149 626 zł
Cena oszacowania: 199 502 zł