Dodano dnia: 2022-04-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Podgaj, Podgaj 48 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 264/1

Podgaj 48, 87-700, Podgaj, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-30
Sygnatura:  Km 899/20
Obszar działki: 0,3800 ha
Cena wywołania: 109 500 zł
Cena oszacowania: 146 000 zł
Wadium: 14 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim

Jakub Marchlewicz

Kancelaria Komornicza, Chopina 6, Aleksandrów Kujawski ,  87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 4251962 / fax. 

Sygnatura: Km 899/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Jakub Marchlewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-05-2022 o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 103,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** *** położonej przy Podgaj 48,Podgaj,  87-700 Aleksandrów Kujawski, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim (adres: ul. ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawskiprowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 146 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Ciechocinku 27 1020 5200 0000 4102 0046 3273.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700  Aleksandrów Kujawski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jakub Marchlewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Szymborno, Szymborno (kujawsko-pomorskie)

Szymborno, 86-253, Szymborno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 76 667 zł
Cena oszacowania: 115 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Koszarowa 16/2 (kujawsko-pomorskie)

Koszarowa 16/2, 85-324, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 160 000 zł
Cena oszacowania: 240 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zławieś Mała, Osiedlowa 4/17 (kujawsko-pomorskie)

Osiedlowa 4/17, 87-134, Zławieś Mała, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 59 250 zł
Cena oszacowania: 79 000 zł