Dodano dnia: 2022-05-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Płońsk, Pułtuska 30A (mazowieckie). Działka numer: 1517

Pułtuska 30A, 09-100, Płońsk, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-08
Sygnatura:  Km 1232/16
Obszar działki: 0,0484 ha
Cena wywołania: 291 354 zł
Cena oszacowania: 388 472 zł
Wadium: 38 848 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płońsku

Jacek Janusz

Kancelaria Komornicza, Płocka 12, Płońsk,  09-100 Płońsk

tel. (23) 652 70 70 / fax. (23) 652 70 70

Sygnatura: Km 1232/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Jacek Janusz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku z siedzibą przy Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk, pokój sala nr G,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego  właścicielem jest *** ***** położonego przy Pułtuska 30A, 09-100 Płońsk, dla którego Sąd Rejonowy w Płońsku (adres: ul.  , Płońsk, 09-100 Płońsk)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 388 472,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 291 354,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 847,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 30 2030 0045 1110 0000 0217 1880.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sienkiewicza 9A, Płońsk, 09-100  Płońsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Janusz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Płońsk, Młodzieżowa 31B (mazowieckie)

Młodzieżowa 31B, 09-100, Płońsk, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 19 575 zł
Cena oszacowania: 26 100 zł