Dodano dnia: 2022-05-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Płonne, Płonne (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 197/1

Płonne, 87-404, Płonne, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-28
Sygnatura: Km 588/18
Obszar działki: 144 m2
Cena wywołania: 839 655 zł
Cena oszacowania: 1 119 540 zł
Wadium: 111 954 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu

Jolanta Murawska

Kancelaria Komornicza, ul. Rynek 17, Golub Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 683 28 02 / fax. 56 683 28 02

www.komornikmurawska.pl

Sygnatura: Km 588/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu Jolanta Murawska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy Kościelna 23 i 25, 87-400 Golub Dobrzyń, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Płonne ,Płonne, 87-404 Radomin, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/xxxxxxxx/2.
Przedmiot licytacji: Działka zabudowana (dom 144 m2) o pow. 15.98.00 ha
Opis nieruchomości:
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 144 m2 ( piwnica, parter, poddasze), budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 36,40 m2, stodołą o powierzycni 220 m2, oborą o pow. 92,60 m2. Działka sklasyfikowana jest jako użytki rolne : RIIIb- 5,69 ha , RIVa - 7,64 ha, RIVb - 1,90 ha, S- RIVa - 0,43 ha, W-0,09 ha, Br -RIVa - 0,23 ha. Nieruchomość z ustanowionymi służebnościami.

Suma oszacowania wynosi 1 119 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 839 655,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 111 954,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 84 1020 5024 0000 1002 0010 0743.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Komornik Sądowy

Jolanta Murawska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Brzeźno, Brzeźno (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 72, 85/2

Brzeźno, 86-120, Brzeźno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 47 825 zł
Cena oszacowania: 136 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Karbowo, Półwiejska 40 (kujawsko-pomorskie)

Półwiejska 40, 87-303, Karbowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 341 333 zł
Cena oszacowania: 512 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Siutkówek, Siutkówek (kujawsko-pomorskie)

Siutkówek, 87-732, Siutkówek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 1 030 500 zł
Cena oszacowania: 1 374 000 zł