Dodano dnia: 2022-05-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Płóczki Górne, Płóczki Górne 83 (dolnośląskie). Działka numer: 463

Płóczki Górne 83, 59-600, Płóczki Górne, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-09
Sygnatura: KM 1491/20
Obszar działki: 0,8600 ha
Cena wywołania: 108 000 zł
Cena oszacowania: 144 000 zł
Wadium: 14 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska-Graba

Kancelaria Komornicza, Oświęcimska 3, Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477799 / fax. 75 6477799

Sygnatura: KM 1491/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-08-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, pokój 304, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:  **** ******** położonej przy /83,Płóczki Górne, 59-600 Lwówek Śląski, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położona w miejscowości Płóczki Górne nr 83, działki ewidencyjnej nr 463, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, której obszar wynosi 0,86 ha. Wzdłuż jednego boku przedmiotowej działki przepływa potok Płóczka, który wylał i spowodował podtopienia lokalne, ostatnio w lipcu 2021. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 479 dr). Kształt w/w działki jest nieregularny, wydłużony, ukształtowanie terenu z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, nasłonecznienie przeciętne. Teren nieogrodzony, bez utwardzeń, gruntowy, porośnięty trawą, w części północnej znacznie zakrzaczony i zadrzewiony. Dostępne media: energia elektryczna, woda ze studni własnej, kanalizacja do szamba bezodpływowego. Na działce nr 463 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony w III ćw. XIX wieku, w technologii murowanej z cegły i częściowo drewnianej. Do budynku dostawione dwie późniejsze dobudówki (aktualnie mieszczą się w nich wiatrołap oraz łazienka z pomieszczeniem gospodarczym). Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 748. Łącznie powierzchnia użytkowa na podstawie obmiarów z natury w świetle okładzin i wypraw wewnętrznych ścian budynku wynosi w poziomie podłogi 97,80 m2. Na parterze budynku mieszkalnego znajdują się kuchnia, łazienka, jeden pokój i pomieszczenie gospodarcze, na piętrze zaś dwa pokoje. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Lwówek Śląski Nr XXIII/183/96 z dnia 25 kwietnia 1996r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. Jelen. z dnia 21 sierpnia 1996r. Nr 32 poz. 55) wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN/R – strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość znajduje się także w granicach strefy obserwacji archeologicznej i strefy ochrony konserwatorskiej podstawowej, a budynek mieszkalny nr 83 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 748. Nieruchomość stanowi współwłasność dłużników: Krzysztofa Frydrych oraz Katarzyny Frydrych na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Komornik Sądowy

Małgorzata Powalska-Graba

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Stacyjna 3/6 (dolnośląskie)

Stacyjna 3/6, 58-306, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-23
e-licytacja
Cena wywołania: 53 866 zł
Cena oszacowania: 80 800 zł

Nieruchomość w miejscowości Wałbrzych, Marii Konopnickiej 12-13/5 (dolnośląskie)

Marii Konopnickiej 12-13/5, 58-300, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 162 000 zł
Cena oszacowania: 243 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Święta Katarzyna, Żernicka 2/1 (dolnośląskie)

Żernicka 2/1, 55-010, Święta Katarzyna, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-04
Cena wywołania: 178 569 zł
Cena oszacowania: 238 093 zł