Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Plewiska, Czarna Droga 44 (wielkopolskie). Działka numer: 999

Czarna Droga 44, 62-064, Plewiska, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-10
Sygnatura:  KM 67/20
Obszar działki: 0,1250 ha
Cena wywołania: 1 051 350 zł
Cena oszacowania: 1 401 800 zł
Wadium: 140 180 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Marek Jessa

Kancelaria Komornicza, Engestroma 4, Poznań,  60-571 Poznań

tel. 618537421 / fax. 618537448

Sygnatura: KM 67/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marek Jessa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 1.07,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** **** położonej przy Czarna Droga 42,44, 62-064 Plewiska, dla której SĄD REJONOWY POZNAŃ VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , POZNAŃ, 61-729 Poznańprowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej ( działka nr 999 o powierzchni 1250 m2 ) zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 332,70 m2 , do budynku dobudowany garaż o powierzchni 77 m2

Suma oszacowania wynosi 1 401 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 051 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 140 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O/POZNAŃ 23 1020 4027 0000 1102 0290 3565.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kamiennogórska 26, Poznań, 60-179  Poznań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Jessa

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łosiniec, Łosiniec (wielkopolskie). Działka numer: 67

Łosiniec, 62-285, Łosiniec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-05-31
Cena wywołania: 82 641 zł
Cena oszacowania: 110 189 zł

Nieruchomość w miejscowości Karczewo, Karczewo (wielkopolskie)

Karczewo, 64-061, Karczewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-07-27
Cena wywołania: 98 293 zł
Cena oszacowania: 147 440 zł

Grunt w miejscowości Radosiew, Radosiew (wielkopolskie). Działki numer: 142/6, 147/1

Radosiew, 64-700, Radosiew, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-05-27
Cena wywołania: 15 334 zł
Cena oszacowania: 23 000 zł