Dodano dnia: 2022-06-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pławno, Działkowa 30 (łódzkie). Działka numer: 2319

Działkowa 30, 97-540, Pławno, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-02
Sygnatura:  Km 35/20
Obszar działki: 0,30 ha
Cena wywołania: 199 000 zł
Cena oszacowania: 298 500 zł
Wadium: 29 850 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Bożena Pietras

Kancelaria Komornicza, Tysiąclecia 4,  97-500 Radomsko

tel. 44-6851784 / fax. 44-6851784

Sygnatura: Km 35/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Bożena Pietras na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-08-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy , 97-500 ,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  Działkowa 30,Pławno,  97-540 Gidle , dla której  Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. 1000-lecia 3 , RADOMSKO, 97-500 RADOMSKO)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
działka nr 2319 o pow.0,30 ha zabudowana dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem mieszkalnym o pow.użytkowej 153,60 m2 realizowanym w latach 2000-2003 ,który nie został oddany do użytkowania.Budynek wykonany w technologii tradycyjnej jest niepodpiwniczony, ze strychem użytkowym.Teren działki ogrodzony płotem z siatki .Nieruchomość posiada sieć elektryczną,wodociągową i kanalizacyjną.Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Suma oszacowania wynosi 298 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 199 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 77 8980 0009 2001 0081 2818 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , 97-500  Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bożena Pietras

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Piłsudskiego 52/60 (łódzkie)

Piłsudskiego 52/60, 90-330, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-26
Cena wywołania: 96 600 zł
Cena oszacowania: 128 800 zł

Grunt w miejscowości Złotowizna, Złotowizna (łódzkie). Działka numer: 11

Złotowizna, 98-275, Złotowizna, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 2 204 zł
Cena oszacowania: 2 939 zł

Grunt w miejscowości Dziebędów, Dziebędów (łódzkie). Działka numer: 26

Dziebędów, 98-285, Dziebędów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 124 500 zł
Cena oszacowania: 166 000 zł