Dodano dnia: 2022-04-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pisarzowice, Słodka 11 (śląskie). Działka numer: 1525

Słodka 11, 43-332, Pisarzowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura: Km 54/13
Obszar działki: 0,1099 ha
Cena wywołania: 81 000 zł
Cena oszacowania: 108 000 zł
Wadium: 10 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej

Andrzej Mazur

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 7, Bielsko Biała, 43-300 Bielsko Biała

tel. 338124917 kom 606569751 / fax. 338124917

Sygnatura: Km 54/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko Biała, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Słodka 11, 43-332 Pisarzowice, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Licytacji podlega udział 2/5 - Nieruchomość gruntowa zabudowana, ozn. jako dz. nr 1525, o pow. 1099m2, obręb ewidencyjny 0005, Pisarzowice, położona w  gminie Wilamowice, w miejscowości Pisarzowice, przy ulicy Słodkiej 11. Działka nr 1525jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o numerze adresowym Słodkiej 11, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, z częściowo użytkową kondygnacją przyziemia, niepodpiwniczonym, z garażem wbudowanym i strychem nieużytkowym, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, z pokryciem z gontu bitumicznego, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej 110,95 m2, wybudowanym w latach 80-tych XX w. Na działce ponadto posadowiony murowany, parterowy budynek gospodarczy o pow. zabudowy 12,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej 69 1020 1390 0000 6302 0018 0455.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Mazur

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Pisarzowice, Lisia 4 (śląskie). Działka numer: 1277/1

Lisia 4, 43-332, Pisarzowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 450 750 zł
Cena oszacowania: 601 000 zł