Dodano dnia: 2022-05-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pisarzowice, Jaśminowa 10 (śląskie). Działka numer: 1412

Jaśminowa 10, 43-332, Pisarzowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-21
Sygnatura:  KM 72/15
Obszar działki: 0,0812 ha
Cena wywołania: 270 000 zł
Cena oszacowania: 360 000 zł
Wadium: 36 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej

Ireneusz Janoszek

Kancelaria Komornicza, Warszawska 3/7, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 338168826 / fax. 338168826

Sygnatura: KM 72/15


OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI





 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Ireneusz Janoszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 21-07-2022 o godz. 13:00 w w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 10,  


odbędzie się pierwsza licytacja  


nieruchomości położonego/ej przy Jaśminowa 10,  43-332 Pisarzowice, dla którego/ej Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/xxxxxxxx/0.

 

Suma oszacowania wynosi 360 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270 000,00 .

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmiRękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej 95 1020 1390 0000 6302 0018 3285.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy


Ireneusz Janoszek

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Witkiewicza 59A/1 (śląskie)

Witkiewicza 59A/1, 44-102, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 143 175 zł
Cena oszacowania: 190 900 zł

Dom w miejscowości Wodzisław Śląski, Sportowa 36 (śląskie). Działka numer: 233/56

Sportowa 36, 44-373, Wodzisław Śląski, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-10
Cena wywołania: 249 000 zł
Cena oszacowania: 332 000 zł

Dom w miejscowości Bielsko-Biała, Polna 116 (śląskie). Działka numer: 1827/11

Polna 116, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-02
e-licytacja
Cena wywołania: 31 166 zł
Cena oszacowania: 46 750 zł