Dodano dnia: 2021-12-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Piecewo, Piecewo 32b (wielkopolskie). Działka numer: 236/4

Piecewo 32b, 77-416, Piecewo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-20
Sygnatura: Gkm 41/20
Obszar działki: 1 169 m2
Cena wywołania: 170 925 zł
Cena oszacowania: 227 900 zł
Wadium: 22 790 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

Dariusz Starzonek

Kancelaria Komornicza, Norwida 4, Złotów, 77-400 Złotów

tel. 67 263 79 78 / fax.

Sygnatura: Gkm 41/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Kancelaria Komornicza nr I na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2021 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie z siedzibą przy Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy 32b,Piecewo, 77-416 Tarnówka, dla którego Sąd Rejonowy w Złotowie w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Z/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 236/4 o pow. 1 169 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej (budynek zawiera 1 kondygnację nadziemną- parter: korytarz, salon + kuchnia, łazienka, pokój, kotłownia; + poddasze o pow. 41,62 m2), konstrukcji tradycyjnej murowanej o pow. uż. 136,24 m2. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjno- ściekową, gazową -LPG (przy czym istniejący zbiornik nie należy do właściciela nieruchomości), c.o. z zasilaniem gazowym. Na działce znajduje się drewniana wiata na samochód i wiata na drewno-kryte blachą. Dojazd do działki drogą asfaltową.

Suma oszacowania wynosi 227 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170 925,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 790,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej za wyjątkiem sytuacji korzystania z  ustawowych zwolnień

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Starzonek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Drawsko, Drawsko (wielkopolskie). Działka numer: 8

Drawsko, 64-760, Drawsko, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 159 750 zł
Cena oszacowania: 213 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wysoka, Dworcowa 26/1 (wielkopolskie)

Dworcowa 26/1, 89-320, Wysoka, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 132 750 zł
Cena oszacowania: 177 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bródki, Bródki 39/ lokal mieszkalny nr 2/3 (wielkopolskie)

Bródki 39/ lokal mieszkalny nr 2/3, 64-310, Bródki, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 139 305 zł
Cena oszacowania: 185 740 zł