Dodano dnia: 2022-06-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Piaseczno, Przerwy-Tetmajera 16 (mazowieckie). Działka numer: 24/1

Przerwy-Tetmajera 16, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-10
Sygnatura:  Km 2105/13
Obszar działki: 1727 m2
Cena wywołania: 941 334 zł
Cena oszacowania: 1 412 000 zł
Wadium: 141 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Tadeusz Radecki

Kancelaria Komornicza, Powstańców Warszawy 25 A,  Piaseczno,   05-500 Piaseczno

tel. 22 7502073 / fax. 22 726 74 95

Sygnatura: Km 2105/13

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-08-2022 o godz. 10:40  w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 210,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** ******** położonej przy  ul. Przerwy-Tetmajera 16, 05-500 Piaseczno , dla której  Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Działka nr ew. 24/1 o powierzchni 1727m2 zabudowana następującymi budynkami: - Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 127 m2 i powierzchni użytkowej ok. 180-200m2 - Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 68m2 i pow. użytkowej ok. 80-90m2 dobudowany do poprzedniego budynku i funkcjonalnie z nim powiązany. - Budynek niemieszkalny, dawnia szklarnia obudowana o pow. użytkowej 113,53m2 - Budynek niemieszkalny, 2 wiaty obudowane, stanowiące jeden obiekt o pow. 154,64m2 Zgodnie z widniejącym w dziale III księgi wieczystej wpisem powyższa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, służebnością osobistą mieszkania oraz użytkowaniem 1/2 części nieruchomości, bezpłatnie i dożywotnio. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Suma oszacowania wynosi 1 412 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 941 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 141 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Warszawie 79 1020 1026 0000 1602 0164 7536.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500  Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tadeusz Radecki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Piaseczno, Powstańców Warszawy 22/22 (mazowieckie)

Powstańców Warszawy 22/22, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 221 250 zł
Cena oszacowania: 295 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Piaseczno, Puławska 45A/100 (mazowieckie)

Puławska 45A/100, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 125 250 zł
Cena oszacowania: 167 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Piaseczno, Albatrosów 1/15 (mazowieckie)

Albatrosów 1/15, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 236 550 zł
Cena oszacowania: 315 400 zł