Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Piaseczno, Hajduczka 5 (mazowieckie). Działka numer: 5/2

Hajduczka 5, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-22
Sygnatura: TG Km 696/14
Obszar działki: 1000 m2
Cena wywołania: 248 738 zł
Cena oszacowania: 331 650 zł
Wadium: 33 165 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Tomasz Gierała

Kancelaria Komornicza, Warszawska 22A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno

tel. 227371033 / fax. 227267555

Sygnatura: TG Km 696/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2023 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, sala 204, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Hajduczka 5, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Udział numer 2 w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: Piaseczno, ul. Hajduczka 5, nr działki 5/2, obręb 0074, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/7. Nieruchomość gruntowa ma powierzchnię 1000 m2. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 140,90 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym, który jest w złym stanie technicznym.

Suma oszacowania wynosi 331 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 737,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 33 165,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można złożyć również na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie 50 1020 1169 0000 8902 0177 0833.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Gierała

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Piaseczno, Owocowy Sad 16/1 (mazowieckie)

Owocowy Sad 16/1, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-20
Cena wywołania: 596 478 zł
Cena oszacowania: 795 304 zł