Dodano dnia: 2022-06-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pelplin, Franciszka Żwirki 1a (pomorskie). Działka numer: 382/3

Franciszka Żwirki 1a, 83-130, Pelplin, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-29
Sygnatura:  KM 1525/19
Obszar działki: 820 m2
Cena wywołania: 439 500 zł
Cena oszacowania: 586 000 zł
Wadium: 58 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tczewie

Adam Śmiałek

Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 55,  Tczew,   83-110 Tczew

tel. 58 562-22-31 / fax. 58 562-22-31

Sygnatura: KM 1525/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-07-2022 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 14, 83-110 Tczew, pokój 139,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** ****** położonej przy  Żwirki 1 A/., 83-130 Pelplin , dla której  Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Al. Zwycięstwa 14, Tczew, 83-110 Tczew)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
działka 382/3 o pow. 820 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 225,40 m2, na działce znajduje się także budynek gospodarczy

Suma oszacowania wynosi 586 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 439 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 41160014621819476090000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al. Zwycięstwa 14, Tczew, 83-110  Tczew.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adam Śmiałek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Lulemino, Lulemino (pomorskie). Działka numer: 321

Lulemino, 76-251, Lulemino, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 121 875 zł
Cena oszacowania: 162 500 zł

Grunt w miejscowości Strzelino, Strzelino (pomorskie). Działka numer: 76

Strzelino, 76-200, Strzelino, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 4 523 zł
Cena oszacowania: 6 031 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowy Dwór Gdański, Obrońców Westerplatte 12/11 (pomorskie)

Obrońców Westerplatte 12/11, 82-100, Nowy Dwór Gdański, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 110 250 zł
Cena oszacowania: 147 000 zł