Dodano dnia: 2022-05-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pawłowice, Wodzisławska 65C (śląskie). Działka numer: 1664/34

Wodzisławska 65C, 43-250, Pawłowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-24
Sygnatura:  Km 1453/19
Obszar działki: 0,1611 ha
Cena wywołania: 455 250 zł
Cena oszacowania: 607 000 zł
Wadium: 60 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju

Adam Mika

Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 20, Jastrzębie-Zdrój,  44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 4762022 / fax. 32 4762022

Sygnatura: Km 1453/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Dziedziński Konrad, Dziedzińska Urszula przystąpi w dniu 24.06.2022r. o godz. 12:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 155 do


P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I


nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonej w Pawłowicach przy ul. Wodzisławskiej 65C, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr GL1J/xxxxxxxx/5.

Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 1664/34 obręb ewidencyjny 0004 Pawłowice, powiat pszczyński, o powierzchni całkowitej 0,1611 ha. Zabudowana jest ona budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w bryle budynku. Jest ogrodzona i zagospodarowana. Budynek wzniesiony w 2000r. jest podpiwniczony i posiada powierzchnię użytkową 331,91 mkw, w tym garaż o pow. 47,90 mkw (powierzchnia podana bez piwnic). Dom jest murowany, ocieplony wełną mineralną, otynkowany. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną.

Nieruchomość oszacowana została na sumę 607 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 455 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 60 700,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów: 

- przelewem na rachunek bankowy komornika 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (decyduje data uznania na rachunku komornika); 
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy

Adam Mika

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Częstochowa, Rząsawska 65 (śląskie)

Rząsawska 65, 42-209, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 28 953 zł
Cena oszacowania: 43 430 zł

Dom w miejscowości Koziegłowy, Józefa Bema 60 (śląskie). Działki numer: 8310, 4013, 4014, 8309, 8311/2

Józefa Bema 60, 42-350, Koziegłowy, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 72 300 zł
Cena oszacowania: 96 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 36/391 (śląskie)

Aleja Józefa Piłsudskiego 36/391, 41-303, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 184 875 zł
Cena oszacowania: 246 500 zł