Dodano dnia: 2022-07-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pasłęk, Marianka 3 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 197, 98

Marianka 3, 14-400, Pasłęk, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura:  KM 1279/17
Obszar działki: 1,94 ha
Cena wywołania: 256 500 zł
Cena oszacowania: 342 000 zł
Wadium: 34 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Maciej Szulc

Kancelaria Komornicza, Plac Słowiański 1,  Elbląg,   82-300 Elbląg

tel. 55 232 65 42 / fax. 

Sygnatura: KM 1279/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Elblągu Maciej Szulc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-08-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 315,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* położonej przy  Marianka 3, 14-400 Pasłęk , dla której  Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg)   prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek nr 197 i 98 o łącznej powierzchni 1,94ha. Działki nie tworzą zwartego rozłogu, przedzielone są drogą powiatową. Działka Nr 197 o powierzchni 1,73 ha to grunty rolne z siedliskiem zabudowanym domem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym z poddaszem mieszkalnym w całości podpiwniczonym, murowanym o powierzchni użytkowej ok. 130 m2 oddanym do użytkowania w 1999 roku i trzema budynkami gospodarczym o łącznej powierzchni zabudowy 384 m2. Dwa budynki gospodarcze zrealizowane bez prawem wymaganych dokumentów, jeden oddany do użytkowania w 1999 r. Działka Nr 98 o powierzchni 0,2100 ha położona po stronie zachodniej drogi powiatowej jest niezabudowana, znajdują się na niej ruiny budynku stajni-kuźni z 1860 roku wpisane do rejestru zabytków pod numerem A-802 z dnia 28.02.1968 r. Teren działki 98 zgodnie ze SUiKZP przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowa, mieszkalno-usługową i zagrodową. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogi powiatowej biegnącej przez wieś. Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą mieszkania na rzecz Barbary Korpysa

Suma oszacowania wynosi 342 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 256 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Oddział w Elblągu 45 15001403 1214 0000 5087 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300  Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Szulc

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Pasłęk, Wiśniowa 7 (warmińsko-mazurskie)

Wiśniowa 7, 14-400, Pasłęk, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 561 750 zł
Cena oszacowania: 749 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Pasłęk, Ogrodowa 38/19 (warmińsko-mazurskie)

Ogrodowa 38/19, 14-400, Pasłęk, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-06
e-licytacja
Cena wywołania: 54 000 zł
Cena oszacowania: 72 000 zł