Dodano dnia: 2022-05-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Parzyce, Parzyce 53a (dolnośląskie). Działka numer: 286/3

Parzyce 53a, 59-730, Parzyce, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-05
Sygnatura:  Kmp 124/18
Obszar działki: 1,0215 ha
Cena wywołania: 307 500 zł
Cena oszacowania: 410 000 zł
Wadium: 41 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu

Piotr Wawrzyniak

Kancelaria Komornicza, Daszyńskiego 13, Bolesławiec,  59-700 Bolesławiec

tel. 756401540 / fax. 756401540

Sygnatura: Kmp 124/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 19,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****  położonej przy  53a,Parzyce,  59-730 Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu I Wydział Cywilny (adres: ul. ul. Sądowa 1, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec)  prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 410 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 1, Bolesławiec, 59-700  Bolesławiec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Nowa Ruda, Górnicza 16/19 (dolnośląskie)

Górnicza 16/19, 57-401, Nowa Ruda, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 124 500 zł
Cena oszacowania: 166 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Radwanice, Radosna 26/2 (dolnośląskie)

Radosna 26/2, 55-010, Radwanice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 377 499 zł
Cena oszacowania: 503 332 zł

Mieszkanie w miejscowości Rościsławice, Wołowska 55/6 (dolnośląskie)

Wołowska 55/6, 55-120, Rościsławice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-05
Cena wywołania: 70 037 zł
Cena oszacowania: 93 383 zł