Dodano dnia: 2022-03-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Partecznik, Partecznik (śląskie). Działki numer: 3332/15, 3322/44

Partecznik, 43-460, Partecznik, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-26
Sygnatura: KM 2563/19
Obszar działki: 2,1667 ha
Cena wywołania: 638 972 zł
Cena oszacowania: 851 962 zł
Wadium: 85 196 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Kancelaria Komornicza, Bielska 11, Skoczów, 43-430 Skoczów

tel. 33 851 01 01 / fax. 33 851 01 01

Sygnatura: KM 2563/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Górnośląska , 43-460 Wisła, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze  BB1C/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Działka nr 3322/44 o powierzchni 1359 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem garażu położona przy ul. Górnośląskiej 40 w Wiśle oraz działka nr 3332/15 o powierzchni 20308 m2 - niezabudowana - stanowiąca las położona w Wiśle. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/xxxxxxxx/4 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie. Działka nr 3322/44 położona jest w odległości około 1,5 km od ścisłego centrum miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i domów wczasowych. Działka posiada foremny wydłużony kształt i charakteryzuje się spadkiem w kierunku południowo-zachodnim i od tej strony przylega do ul. Górnośląskiej, z tym że wjazd z tej drogi jest niemożliwy z uwagi na stromą skarpę i mur oporowy, istnieje możliwość wejścia ma działkę od strony ul. Górnośląskiej. Zwyczajowo dojazd odbywa się od strony południowo - wschodniej z tym, że nie jest on prawnie uregulowany. Teren działki jest częściowo ogrodzony - brak płotu od strony północno - wschodniej. Poprzez działkę przebiega droga dojazdowa utwardzona kostką brukową. Na działce zagospodarowano zieleń. Ponad działką przebiega linia energetyczna nN i na działce posadowiony jest słup energetyczny tej sieci. Poprzez działkę w jej północnej części biegnie sieć wodociągowa, w południowej części gazociąg. Działka jest uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową (miejska), kanalizacyjną (lokalna), gaz. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: F15MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 mnpm oraz w obszarze osuwisk. Budynek położony jest przy ul. Górnośląskiej 40 w Wiśle Budynek mieszkalny jednorodzinny, którego część posadowiona jest na działce nr 3322/45 i granica działki nie pokrywa się z przebiegiem ścian wewnętrznych budynku. Opisywany budynek jest w całości podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym w poziomie piwnic. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w roku 1939. Fundamenty - kamienno-betonowe, ściany piwnic murowane z kamienia, ściany nadziemia murowane z cegły. Strop ponad piwnicą betonowy, ponad parterem drewniany. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą, ocieplony. Okna PCV, jedynie w poziomie piwnic okna drewniane skrzynkowe stare. Stolarka drzwiowa drewniana. Budynek został wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową, c.o. - piec na paliwo stałe, grzejniki żeliwne żeberkowe. Stan techniczny budynku jest średni. Powierzchnia użytkowa wynosi: 174,2 m2. Budynek garażu - budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej w roku 1960. Fundamenty-betonowe, ściany murowane z cegły, dach-stropodach kryty papą. Wrota garażowe - drewniane. Budynek został wyposażony w instalację elektryczną. Stan techniczny budynku jest dobry. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 13,4 m2. Działka nr 3332/15 stanowi las mieszany: świerkowo - brzozowo - bukowy w wieku około 20 lat. Położona jest w sąsiedztwie terenów leśnych i posiada kształt trójkąta. W części zachodniej charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu, w pozostałej części posiada znaczny spadek w kierunku południowo - zachodnim. Wyceniana działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działki będącej własnością gminy Wisła, opisanej jako użytek „dr" i użytkowanej jako droga. Jednak na odcinku przylegającym do działki nr 3332/15 nie jest to droga publiczna. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: F12ZL - tereny lasów i zadrzewłeń oraz w obszarze osuwisk.

Suma oszacowania wynosi 851 962,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 638 971,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 196,20 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 23:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Pinocy

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Sosnowiec, Żeglarska (śląskie). Działka numer: 3882/2

Żeglarska, 41-208, Sosnowiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 138 975 zł
Cena oszacowania: 185 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Róży Luksemburg 30/2 (śląskie)

Róży Luksemburg 30/2, 44-113, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 202 500 zł
Cena oszacowania: 270 000 zł

Dom w miejscowości Jaworzynka, Jaworzynka (śląskie). Działki numer: 234/2, 237

Jaworzynka, 43-476, Jaworzynka, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 376 000 zł
Cena oszacowania: 564 000 zł