Dodano dnia: 2022-05-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pałuszyce, Pałuszyce 10 (małopolskie). Działka numer: 116

Pałuszyce 10, 33-270, Pałuszyce, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-09
Sygnatura:  Kmp 2/15
Obszar działki: 0,29 ha
Cena wywołania: 31 181 zł
Cena oszacowania: 41 575 zł
Wadium: 4 158 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Jerzy Streb

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14, Dąbrowa Tarnowska,  33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 642 35 40 / fax. 14 642 35 40

Sygnatura: Kmp 2/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2022 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą przy Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój nr 124,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ********** położonego przy  10,Pałuszyce,  33-270 Wietrzychowice, dla którego Sąd Rejonowy Dąbrowa Tarnowska (adres: ul. Jakuba Bojki 2, Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowskaprowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Udział 1/4 części w działce nr 116 o pow. 0,29 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym murowanym , parterowym z suterynami mieszkalnymi o pow. użytkowej 168,39 m2, budynkiem składowo inwentarskim drewniano-murowanym o pow. użytkowej 188,41 m2, budynkiem suszarni drewniano -murowanym o pow. użytkowej 78,98 m2

Suma oszacowania wynosi 41 575,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 181,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 157,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. II O/TARNÓW 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Jakuba Bojki 2, Dąbrowa Tarnowska, 33-200  Dąbrowa Tarnowska.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jerzy Streb

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Libiąż, 25 Stycznia 14 (małopolskie). Działka numer: 5677

25 Stycznia 14, 32-590, Libiąż, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 59 878 zł
Cena oszacowania: 79 838 zł

Dom w miejscowości Kobylanka, Kobylanka 282 (małopolskie). Działka numer: 856/6

Kobylanka 282, 38-303, Kobylanka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 102 934 zł
Cena oszacowania: 154 400 zł

Grunt w miejscowości Korczyna, Korczyna (małopolskie). Działki numer: 38/6, 38/7, 37/5

Korczyna, 38-340, Korczyna, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 176 197 zł
Cena oszacowania: 234 930 zł