Dodano dnia: 2022-06-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Palczew, Palczew 84 (mazowieckie). Działki numer: 179, 223

Palczew 84, 05-660, Palczew, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-14
Sygnatura:  GKm 4/21
Obszar działki: 0,9345 ha
Cena wywołania: 27 937 zł
Cena oszacowania: 37 250 zł
Wadium: 3 725 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52,  Grójec,   05-600 Grójec

tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96

Sygnatura: GKm 4/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-09-2022 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ********** położonej przy  ,Palczew,  05-660 Warka , dla której  Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec)   prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie udział 1/4 w nieruchomościach rolnych położonych w miejscowości Palczew gm. Warka (obręb 0032), dla których Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/xxxxxxxx/2. Działki: 1. Działka nr 223 zajmuje powierzchnię 0,4965 ha, oznaczona jako łąki trwałe (ŁIV-0,2450 ha), sady (S-RIVa-0,2068ha), grunty pod rowami (W-ŁIV-0,0055 ha), grunty pod stawami (Wsr-ŁIV-0,0392 ha). Ma kształt wydłużonego czworokąta o szerokości ~ 34 m. Działka nie jest zabudowana. Teren płaski ze spadkiem w kierunku rzeki Pilicy. Na końcu działki staw. Teren podmokły. Wiosną 2021 roku na działce przeprowadzone zostały mechaniczne zabiegi agrotechniczne mające na celu wzruszenie i spulchnienie gleby. Działka w całości ogrodzona siatką. Działka nie jest uzbrojona. Media w drodze gminnej: energia elektryczna, linia telefoniczna, gazociąg. Suma oszacowania udziału wynosi 16.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.600,00 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 120,00zł. 2.Działka nr 179 zajmuje powierzchnię 0,4380 ha, oznaczona jako grunty rolne zabudowane (Br-RIVa-0,0817ha), sady (S-RIVa-0,3563ha). Ma kształt zbliżony do wydłużonego czworokąta o szerokości ~ 34 m. Teren działki płaski. Działka z dwóch przeciwległych stron ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (dz. 357). Powierzchnię ~ 1600 m zajmuje podwórko gospodarskie, w całości ogrodzone siatką z bramą i furtką. Teren działki nie jest utwardzony. Na podwórku znajdują się nasadzenia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz kwiatów. Na pozostałej nieogrodzonej części działki brak nasadzeń. Suma oszacowania udziału wynosi 21.250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15.937,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.125,00 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 160,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Więcej na www.komornik-grojec.pl

Suma oszacowania wynosi 37 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 937,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 725,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska 35 16001462 1853 6337 6000 0007.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600  Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Robert Sienkiewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Maszna, Maszna 21A (mazowieckie). Działka numer: 76

Maszna 21A, 96-515, Maszna, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 300 666 zł
Cena oszacowania: 451 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Radom, Paderewskiego 9/26 (mazowieckie)

Paderewskiego 9/26, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 168 750 zł
Cena oszacowania: 225 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Stanisława Żaryna 7/90 (mazowieckie)

Stanisława Żaryna 7/90, 02-593, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 1 023 116 zł
Cena oszacowania: 1 364 155 zł