Dodano dnia: 2022-06-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Otwock, Chełmska 3 (mazowieckie). Działka numer: 19/1

Chełmska 3, 05-400, Otwock, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-06
Obszar działki: 376,00 m2
Cena wywołania: 74 625 zł
Cena oszacowania: 99 500 zł
Wadium: 9 950 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
Ewa Marta Rusak
Kancelaria Komornicza nr VIII w Otwocku
05-400 Otwock ul. Kupiecka 1
tel. 22 300 50 15  e-mail: kancelaria@komornik-rusak.pl
www.komornik-rusak.pl
Sygnatura: Km 348/20 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Ewa Rusakna podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, pokój sala nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Chełmska 3, 05-400 Otwock, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 we współwłasności ww.nieruchomości tj. działka ewidencyjna nr 19/1 z obrębu 0111 Otwock o powierzchni 376,00 m2( o długości boków około 23,00 m, 17,50 m, 6,60 m, 1,80 m, 15,50 m, 16,70 m). Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, najdłuższym z boków przylega do ulicy Chełmskiej, z której jest wjazd na teren nieruchomości. Teren działki jest płaski, ogrodzony ogrodzeniem stalowym na podmurówce betonowej z furtką i bramą wjazdową. Teren biologicznie czynny stanowi zaniedbany trawnik, pozostały teren jest niezagospodarowany, ciągi piesze- wykończone starymi płytami chodnikowymi. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskich sieci infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej.Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny i garażowy, posadowione w ostrej, północno-zachodniej granicy działki, stanowiące całość gospodarczą. Główny ciąg komunikacyjny zapewnia droga wojewódzka nr 801, przebiegająca około 1700 m od opisywanej nieruchomości. Nieruchomość oddalona jest około 1200 m od stacji kolejowej "Otwock", 1300 m od stacji kolejowej "Świder". Stan dróg dojazdowych - średni, nawierzchnia utwardzona ażurowymi płytami betonowymi, oświetlenie zadawalające, brak chodnika, możliwości parkowania - słabe, na poboczu ulicy Chełmskiej o małym natężeniu ruchu. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanego terenu. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w opinii biegłego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka - Uchwała nr LII/540/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 10.06.2014 r. - teren opisywanej nieruchomości określony jest symbolem : M/U-3-obszary mieszkaniowo-usługowe. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym parterowym, podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem i budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 34,00 m2. Budynek mieszkalny a) Parametry ogólne budynku -rodzaj i przeznaczenie obiektu: mieszkalny -powierzchnia zabudowy: 89,00 m2 -powierzchnia użytkowa: 80,00 m2 b) Rodzaj konstrukcji i wykończenia zewnętrznego - konstrukcja tradycyjna: ściany zewnętrzne murowane z cegły i pustaków - dach - konstrukcja drewaniana, pokrycie papą w słabym stanie technicznym - elewacja - w trakcie ocieplania styropianem i tynkowania, - stolarka okienna: na parterze pcv, w piwnicy i na strychu - drewniania starego typu w słabym stanie technicznym, - parapety zewnętrzne z blachy - stolarka drzwiowa: drewniana - instalacje: elektryczna, wodna ( własna studnia), kanalizacyjna, c.o - schody i podesty: żelbetowe, niewykończone okładziną - balustrady przy schodach: brak. - rynny i rury spustowe: metalowe z licznymi śladami rdzy,w słaby stanie technicznym - ogrzewanie własne węglowe. c) Stan techniczny budynku Stan techniczny budynku - średni, standard i stan wykończenia budynku- słaby.

Suma oszacowania wynosi 99 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 30 1600 1462 1819 1991 3000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2, protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Ewa Rusak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Otwock, Michała Andriollego 18/3 (mazowieckie)

Michała Andriollego 18/3, 05-400, Otwock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 27 000 zł
Cena oszacowania: 36 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Otwock, Generała Józefa Filipowicza 7/1 (mazowieckie)

Generała Józefa Filipowicza 7/1, 05-400, Otwock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 308 925 zł
Cena oszacowania: 411 900 zł