Dodano dnia: 2022-04-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Otałęż, Otałęż (podkarpackie). Działki numer: 729, 35/4, 36/2

Otałęż, 39-306, Otałęż, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-09
Sygnatura:  KM 2419/20 i inne
Obszar działki: 6,6000 ha
Cena wywołania: 200 309 zł
Cena oszacowania: 267 079 zł
Wadium: 26 708 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Łukasz Dziuban

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 42, Mielec,  39-300 Mielec

tel. 17 77 07 101 / fax. 17 7707 107

Sygnatura: KM 2419/20 i inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy  ,Otałęż,  39-304 Czermin, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu (adres: ul. Kościuszki 15/39-300, Mielec, 39-300 Mielecprowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, ozn. dz. ewd. nr 729 o powierzchni 4,0800 ha , położona w miejscowości Otałęż, gmina Czermin, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TB1M/xxxxxxxx/6

Suma oszacowania wynosi 267 079,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 309,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 707,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 15, Mielec, 39-300  Mielec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Dziuban

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Otałęż, Otałęż (podkarpackie). Działka numer: 69/4

Otałęż, 39-306, Otałęż, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-05
e-licytacja
Cena wywołania: 2 115 zł
Cena oszacowania: 2 820 zł