Dodano dnia: 2021-11-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ostrów Wlkp., Chłopickiego 42 (wielkopolskie). Działka numer: 47

Chłopickiego 42, 63-400, Ostrów Wlkp., (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-22
Sygnatura:  Km 2512/19
Obszar działki: 0,0753 ha
Cena wywołania: 49 222 zł
Cena oszacowania: 73 833 zł
Wadium: 7 384 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Łukasz Konrady

Kancelaria Komornicza, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 18 06 / fax. 62 735 18 06

Sygnatura: Km 2512/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Konrady na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-12-2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 43,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** ****** położonej przy ul.Chłopickiego 42, 63-400 Ostrów Wlkp., dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. Sądowa 2, Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp.)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 73 833,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 222,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 383,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank 32 1020 2267 0000 4302 0035 5289.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400  Ostrów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Konrady

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łukowo, Łukowo 35/3 (wielkopolskie)

Łukowo 35/3, 64-600, Łukowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 48 300 zł
Cena oszacowania: 64 zł

Dom w miejscowości Cichowo, Osiedle Brzozowy Gaj 13 (wielkopolskie). Działka numer: 90/16

Osiedle Brzozowy Gaj 13, 64-010, Cichowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 454 725 zł
Cena oszacowania: 606 300 zł

Dom w miejscowości Września, Gdańska 19 (wielkopolskie). Działka numer: 1706

Gdańska 19, 62-300, Września, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 299 333 zł
Cena oszacowania: 449 000 zł