Dodano dnia: 2022-03-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 103 (wielkopolskie). Działka numer: 51

ul. Krotoszyńska 103, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-13
Sygnatura:  Km 2941/18
Obszar działki: 0,1255 ha
Cena wywołania: 625 688 zł
Cena oszacowania: 834 251 zł
Wadium: 83 426 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Marek Gil

Kancelaria Komornicza, Partyzancka 26, Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 592 82 96 / fax. 

Sygnatura: Km 2941/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ********** ***********, ******** ************ położonej przy Krotoszyńska 103, 63-400 Ostrów Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 2, Ostrów Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp.)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 834 251,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 625 688,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 425,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400  Ostrów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Gil

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Henryka Sienkiewicza 19a/6 (wielkopolskie)

Henryka Sienkiewicza 19a/6, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 110 250 zł
Cena oszacowania: 147 000 zł

Grunt w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Jasna (wielkopolskie). Działka numer: 13/6

Jasna, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 212 250 zł
Cena oszacowania: 283 000 zł

Dom w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Dębowa 16 (wielkopolskie). Działka numer: 8

Dębowa 16, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 400 000 zł
Cena oszacowania: 600 000 zł