Dodano dnia: 2022-06-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ostrów Mazowiecka, Józefa Bema 35 (mazowieckie). Działka numer: 765

Józefa Bema 35, 07-300, Ostrów Mazowiecka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-04
Sygnatura:  Km 3625/18
Obszar działki: 2581 m2
Cena wywołania: 61 125 zł
Cena oszacowania: 81 500 zł
Wadium: 8 150 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Mariusz Chojnicki

Kancelaria Komornicza, S. Grota Roweckiego 3,  Ostrów Mazowiecka,   07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. 296440944 / fax. 296440944

Sygnatura: Km 3625/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-08-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy Bolesława Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój 1,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **********   położonej przy  UL. Bema 35, 07-300 Ostrów Mazowiecka , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz  (adres: ul. Prusa Bolesława 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1M/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika:Irena Odrzywolska stanowiącej nieruchomość gruntową, działka nr ew. 765, o powierzchni 2581 m2, zabudowaną: • budynkiem mieszkalnym z dwoma odrębnymi wejściami, parterowym, wolnostojącym,o powierzchni zabudowy ok. 82 m2, wybudowanym w ok. 1985 r., w technologii tradycyjnej murowanej, • budynkiem gospodarczym, parterowym, o powierzchni zabudowy ok. 11 m2, wybudowanym w ok. 1995 r., w technologii tradycyjnej murowanej. Ponadto na działce znajduje się blaszany garaż o powierzchni ok. 23 m2..Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz gruntów rolnych i leśnych, przy drodze o nawierzchni żwirowej. Działka w kształcie wydłużonego czworokąta, w części ogrodzona siatką na słupkach betonowych oraz przęsłami stalowymi, wyposażona w przyłącze do sieci energetycznej, wodociągowej oraz szambo, w części porośnięta trawą, w części zadrzewiona i zakrzaczona. Nieruchomość położona: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Bema 35, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1M/xxxxxxxx/7 [NKW: OS1M/xxxxxxxx/7] Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 163 000,00zł przy czym licytacji podlega udział w wysokości 1/2 oszacowany na kwotę 81 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 150,00zł.

Suma oszacowania wynosi 81 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Ciechanowie 21 1020 1592 0000 2002 0203 2332.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Bolesława Prusa 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300  Ostrów Mazowiecka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mariusz Chojnicki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Ostrów Mazowiecka, Władysława Broniewskiego (mazowieckie)

Władysława Broniewskiego, 07-300, Ostrów Mazowiecka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 116 466 zł
Cena oszacowania: 174 700 zł