Dodano dnia: 2022-10-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ostróda, Graniczna 51 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 478/13

Graniczna 51, 14-100, Ostróda, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-05
Obszar działki: 786 m2
Cena wywołania: 613 275 zł
Cena oszacowania: 817 700 zł
Wadium: 81 770 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie, mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej: 14-100 Ostróda, ul. Graniczna 51, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze EL1O/xxxxxxxx/9:
- dom jednorodzinny z 2011 r. o pow. użyt. 147,20 m2, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z garażem w poziomie parteru, stojący na działce nr 478/13 o pow. 786 m2 przy ul. Granicznej 51 w Ostródzie. Parter budynku: korytarz, salon z jadalnią, kuchnia, pokój i łazienka, garaż jednostanowiskowy oraz kotłownia. Poddasze: komunikacja i klatka schodowa, łazienka i cztery pokoje. Nad podddaszem jest stryszek nieużytkowany. Nieruchomość jest ogrodzona. Uzbrojenie: wodociąg, kolektor sanitarny, linia energetyczna NN, gaz ziemny, linia telekomunikacyjna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.  
    Suma oszacowania wynosi 817 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 613 275,00 zł.
    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81 770,00 zł.
    Rękojmia powinna być złożona do dnia 2 grudnia 2022 r. - w gotówce lub na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737, w tytule podając: "Km 3279/21 rękojmia"
    Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ostróda, Czarnieckiego 19/5 (warmińsko-mazurskie)

Czarnieckiego 19/5, 14-100, Ostróda, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 182 625 zł
Cena oszacowania: 243 500 zł