Dodano dnia: 2022-02-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ossa, Ossa 5 (mazowieckie). Działka numer: 5

Ossa 5, 26-425, Ossa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-10
Sygnatura: KMP 23/18
Obszar działki: 0,3200 ha
Cena wywołania: 26 198 zł
Cena oszacowania: 34 931 zł
Wadium: 3 493 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przysusze

Eugeniusz Chruściński

Kancelaria Komornicza, Warszawska 18, Przysucha, 26-400 Przysucha

tel. 486753386 / fax.

Sygnatura: KMP 23/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Eugeniusz Chruściński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze z siedzibą przy ul. Staszica 11, 26-400 Przysucha, pokój II, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 5,Ossa, 26-425 Odrzywół, dla której SĄD REJONOWY PRZYSUCHA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Udział 1/5 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi ozn. jak dz. nr 5 o pow. 0,3200 ha, położona we wsi Ossa gm. Odrzywół. Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz Janiny i Jana małż. Chrobak, wartość służebności odpowiadająca udziałowi dłużnika została określona na poziomie 20.607 zł.

Suma oszacowania wynosi 34 931,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 198,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 493,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 24 1240 5729 1111 0000 5053 8511.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Eugeniusz Chruściński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Modlińska (mazowieckie)

Modlińska, 03-216, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 6 892 182 zł
Cena oszacowania: 7 471 200 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Przy Agorze 17 (mazowieckie)

Przy Agorze 17, 01-960, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 426 150 zł
Cena oszacowania: 568 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Kozienice, Hamernicka 14/35 (mazowieckie)

Hamernicka 14/35, 26-900, Kozienice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 72 173 zł
Cena oszacowania: 108 259 zł