Dodano dnia: 2022-04-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ośniki, Ośniki 25A (mazowieckie). Działka numer: 95/8

Ośniki 25A, 05-155, Ośniki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-17
Sygnatura:  Km 37/19
Obszar działki: 0,2404 ha
Cena wywołania: 339 204 zł
Cena oszacowania: 508 807 zł
Wadium: 50 881 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Maciej Gierszewski

Kancelaria Komornicza, Jana Nałęcza 37, Nowy Dwór Mazowiecki,  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. (0-22) 775-69-60 / fax. 

Sygnatura: Km 37/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** ** położonej przy Ośniki 25A,Ośniki,  05-155 Leoncin, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chemików 1 B, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1N/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Według zapisów w ewidencji rejestru gruntów i budynków w 1990 roku na działce została zakończona budowa budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 200 m2. Ponadto na działce znajdują się dwa budynki gospodarcze. Według zapisów kartoteki budynków ujawniony jest tylko jeden budynek gospodarczy, który posiada powierzchnię zabudowy 70 m2. Zgodnie z zapisami w akcie notarialnym: Warunkowe Umowy Sprzedaży rep. A Nr 3811/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku, na działce znajdował się budynek mieszkalny, drewniany budynek gospodarczy, drugi budynek gospodarczy przeznaczony pod działalność gospodarczą oraz budynek garażowy. W dacie oględzin dwa budynki gospodarcze były w średnim stanie technicznym. Droga prowadząca spod furtki do budynku utwardzona kostką betonową. Media: energia elektryczna, woda z własnego ujęcia, instalacja gazowa zasilana na gaz propan butan z własnego zbiornika, kanalizacja własne szambo

Suma oszacowania wynosi 508 807,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 339 204,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 880,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 90 1240 3480 1111 0010 0930 4966.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Gierszewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Strzałkowo, Strzałkowo 34/10 (mazowieckie)

Strzałkowo 34/10, 06-560, Strzałkowo, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 31 013 zł
Cena oszacowania: 41 350 zł

Mieszkanie w miejscowości Pruszków, Majowa 12/10 (mazowieckie)

Majowa 12/10, 05-800, Pruszków, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 155 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Brzezinka, Brzezinka (mazowieckie)

Brzezinka, 05-480, Brzezinka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-02-26
Cena wywołania: 608 175 zł
Cena oszacowania: 810 900 zł